Technické poradenství

K revitalizacím panelových domů poskytujeme technické poradenství, které spočívá v předložení našeho návrhu týkající se dané problematiky a po vzájemné konzultaci určíme další postup. Tým techniků společnosti MTM Stavby s.r.o. posoudí na základě svých znalostí a praxe v oboru aktuální stav budovy přímo na místě.

Přehled služeb v rámci technického poradenství:

•  vyjádření souvisejících orgánů a institucí
•  podání žádosti ke stavebnímu řízení, případně zastupování na základě plné moci
•  odborné vysvětlení technického řešení stavebních úprav vašeho domu
•  posouzení stávajícího stavu bytového domu
•  metoda benchmarkingu - porovnat s optimálním řešením, případně upravit na konkrétní podmínky (domu, zákazníka, finančních možností)
•  užití zkušeností z realizovaných staveb

Jste zde Služby Technické poradenství